Płatny urlop edukacyjny daje pracownikom prawo do uczestniczenia w niektórych szkoleniach oraz kursach z zachowaniem prawa do płacy. W zależności od rodzaju kursu lub szkolenia pracownik ma prawo do płatnego urlopu edukacyjnego w wymiarze od 80 do 180 godzin w roku szkolnym. W związku z regionalizacją poszczególnych kompetencji od 1 kwietnia 2015 r. zasady przyznawania oraz liczba godzin urlopu edukacyjnego zależą od tego, w którym regionie Belgii pracownik jest zatrudniony.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi prawa do płatnego urlopu edukacyjnego, jednak pracownik musi uzgodnić z nim plan urlopu. Po zakończeniu przez pracownika szkolenia lub kursu pracodawca otrzymuje zwrot kosztów płacy pracownika, którą wypłacił mu za godziny lub dni urlopu edukacyjnego. Pracodawca ma prawo ograniczyć wysokość płacy za urlop edukacyjny do ustawowego limitu. Za rok szkolny 2015/2016 limit ten wynosi 2760 euro. Jeśli płaca brutto pracownika jest wyższa, wówczas pracownik otrzyma niższą pensję za okres (godziny lub dni) urlopu edukacyjnego.

RODZAJE SZKOLEŃ

O urlop edukacyjny mogą starać się osoby, które uczęszczają na szkolenia uznane przez państwową komisję FOD WASO lub na szkolenia, które wymieniono w Kodeksie pracy z dnia 22 stycznia 1985 r. Zostały one podzielone na dwie kategorie: szkolenia ogólne oraz zawodowe.

Szkolenie nie musi mieć związku z zawodem wykonywanym przez pracownika. Każdy może uczęszczać np. na kurs językowy lub inne szkolenie zawodowe (związane lub niezwiązane z zawodem).

Szkolenie musi obejmować przynajmniej 32 godziny lekcyjne na rok szkolny.

Szkolenia zawodowe to: kursy promocji socjalnej, kursy sztuk plastycznych, kursy typu krótkiego, kursy typu długiego, kursy uniwersyteckie, szkolenia w sektorze rolniczym, certyfikaty poświadczające zdobyte doświadczenie zawodowe, szkolenia sektoralne (programy uznane prze FOD WASO). Na stronie www.werk.belgie.be opublikowano listy kursów zawodowych objętych prawem do płatnego urlopu edukacyjnego oraz kursów, które są wyłączone z tego prawa.

Szkolenia ogólne to: szkolenia i kursy organizowane przez przedstawicieli organizacji pracowników (związki zawodowe), kursy organizowane przez organizacje młodzieżowe i organizacje osób dorosłych oraz wszelkie inne szkolenia pracownicze, których programy są uznane przez państwową komisję FOD WASO.

Przed zapisaniem się na kurs zawsze należy upewnić się, czy daje on prawo do płatnego urlopu edukacyjnego.

W TERMINIE I ZGODNIE Z MIEJSCEM ZATRUDNIENIA

Wniosek o urlop edukacyjny należy złożyć do pracodawcy w ustawowo wyznaczonym terminie, czyli najpóźniej do 31 października. Dotyczy to szkoleń i kursów, które rozpoczynają się przed tą datą. Do wniosku należy dołączyć specjalne zaświadczenie ze szkoły, na podstawie którego może zostać udzielony urlop edukacyjny. Zgodnie z nowymi zasadami obwiązującymi od 1 kwietnia 2015 r. kurs czy szkolenie musi być uznane przez region, w którym pracownik jest zatrudniony: przez Region Flamandzki dla pracowników zatrudnionych na terenie Flandrii, przez Region Waloński dla pracowników zatrudnionych na terenie Walonii oraz przez Region Stołeczny Brukseli dla pracowników zatrudnionych w Brukseli. Pracownik powinien upewnić się w szkole lub placówce oświatowej, w której zamierza uczęszczać na szkolenie, że jest ona uznana pod względem prawa do urlopu edukacyjnego w regionie, w którym jest zatrudniony. W razie wątpliwości, np. w przypadku przedstawicieli handlowych lub pracowników wykonujących prace w różnych miejscach, należy skontaktować się z działem personalnym pracodawcy, aby uzyskać informacje dotyczące właściwej siedziby pracodawcy.

Osoby, które zapisały się na szkolenie lub kurs po 31 października, powinny złożyć wniosek o urlop edukacyjny w ciągu 15 dni od chwili zapisania się. Osoby, które w trakcie trwania szkolenia zmienią pracodawcę, w ciągu 15 dni powinny złożyć wniosek u nowego pracodawcy o prawo do kontynuacji urlopu edukacyjnego.

Informacje dotyczące liczby godzin urlopu edukacyjnego w zależności od wymiaru czasu pracy, rodzaju szkolenia oraz miejsca (regionu) zatrudnienia można znaleźć na stronach:

- dla Regionu Flamandzkiego: www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

- dla Regionu Walońskiego: emploi.wallonie.be/Reforme/Introduction.html

- dla Regionu Stołecznego Brukseli: www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/conge-education-paye

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

 

 

Gazetka 145 – październik 2015