Ustawa z dnia 12 stycznia 2010 r. wprowadziła do belgijskiego kodeksu spółek handlowych spółkę prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością STARTER (SPRL-S).  Ta nowa forma przedsiębiorstwa jest jednym z wariantów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPRL). Nowy system prawny organizujący SPRL-S ma na celu promowanie powstawania spółek „tanich” i tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze w bolesny sposób dotkniętym recesją ekonomiczną z 2008 r.

Podczas analizy tekstu normatywnego warto zwrócić uwagę zarówno na rygorystyczne wymogi, których spełnienie jest niezbędne do założenia spółki STARTER, jak i na gwarancje dane wierzycielom.

WARUNKI ZAŁOŻENIA SPRL-S

Jednym z głównych wymogów założenia spółki STARTER jest ograniczenie możliwości stworzenia jej przez osoby prawne (Art. 211 bis, ust. 1 belgijskiego kodeksu spółek). Innymi słowy, tylko osoby fizyczne mogą zdecydować się na założenie SPRL-S. Oznacza to, że nie może jej założyć żadna spółka, fundacja itp. mająca status osoby prawnej.

Ponadto, zgodnie z artykułem 215 ust. 2 belgijskiego kodeksu spółek handlowych, każda osoba chcąca założyć tę formę przedsiębiorstwa jest zobowiązana do korzystania z usług eksperta księgowego lub biegłego rewidenta przy tworzeniu planu finansowego.

Nie bez znaczenia jest też liczba pracowników – dopuszcza się zatrudnienie maksimum pięciu pracowników na pełny etat lub tylu pracowników, by ich czas pracy odpowiadał w sumie pięciu pełnym etatom (np. zatrudnienie czterech pracowników pełnoetatowych i dwóch na pół etatu w zupełności spełnia wymagania spółki STARTER). Jeżeli w czasie pięciu lat od zarejestrowania spółka zdecyduje się na przekroczenie liczby pięciu pracowników pełnoetatowych, wówczas traci swój status prawny spółki STARTER.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie przez spółkę kapitału zakładowego, który może się wahać między 1 a 18 550 euro. Jednak aby SPRL-S mogła rzeczywiście funkcjonować, założyciele muszą zasilić spółkę zarówno funduszami własnymi, jak i środkami podrzędnymi.  Artykuł 229, par. 1 ust. 5 belgijskiego kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż w przypadku niespełnienia tego wymogu oraz upadłości spółki w przeciągu trzech lat od jej zarejestrowania jej założyciel ponosi odpowiedzialność za upadłość, jeśli wspomniane fundusze własne i środki podrzędne były jawnie niewystarczające.

Warto także wspomnieć o ograniczeniu możliwości redukcji kapitału zakładowego.  W myśl artykułu 214, par. 2 ust. 4 belgijskiego kodeksu spółek handlowych przez okres przewidziany dla istnienia spółki STARTER (pięć lat od momentu zarejestrowania) wspólnicy w żadnym wypadku nie mogą podzielić się między sobą kapitałem zakładowym spółki. Powyższe ograniczenie ma na celu podtrzymanie gwarancji wierzytelności spółki.

Ważny jest fakt, że niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się w danej chwili spółka na rynku, w chwili gdy osiągnie kapitał równy 18 550 euro, SPRL-S traci swój charakter spółki STARTER.  W każdym przypadku po pięciu latach od zarejestrowania spółka jest zobowiązana do podwyższenia kapitału zakładowego do sumy 18 550 euro.

PODSUMOWANIE

Ta relatywnie nowa forma przedsiębiorstwa oferuje interesujący sposób prowadzenia działalności – również z fiskalnego punktu widzenia – np. dla osób wykonujących wolne zawody, dla biur tłumaczeń, firm budowlanych itp., zatrudniających mniej niż pięciu pracowników na pełny etat. Jest formą prawną dostępną finansowo małym i średnim przedsiębiorstwom o elastycznej strukturze i niewielkich rozmiarach, gwarantującą ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników na wypadek upadłości.

By ograniczyć trudności związane z wypełnieniem niektórych wymogów prawnych dotyczących założenia oraz funkcjonowania spółki STARTER, przygotowano projekt ustawy z 15 października 2013 r., który przewiduje w przyszłości złagodzenie tych wymogów, m.in. zniesienie konieczności istnienia spółki przez okres pięciu lat, podtrzymanie jej charakteru niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników pełnoetatowych czy wreszcie umożliwienie założenia tej spółki osobom prawnym, czyli innym spółkom. Jednak do czasu publikacji nowej ustawy w Monitorze belgijskim działalność spółki SPRL-S jest określona zasadami z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

Bartosz Drab

Cherchi & Partners

www.cherchilaw.eu

tel. 0484 660 029

 

 

Gazetka 128 – luty 2014