Otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących procesu zakupu mieszkania. Pytają państwo o to, jak czytać ogłoszenia, by dotrzeć do wszystkich najważniejszych informacji, ale również o to, jak przygotować mieszkanie do wynajmu lub sprzedaży i jak sporządzić ogłoszenie. Dziś postanowiliśmy przybliżyć tematykę sporządzenia ogłoszeń, ponieważ od 2014 r. w Brukseli obowiązują przepisy dotyczące umów i ogłoszeń o nieruchomościach, które niestety w dalszym ciągu często nie są przestrzegane. Może to wynikać zarówno z niewiedzy sprzedających, jak i z niedopatrzenia reprezentujących ich agentów nieruchomości. A sprawa jest poważna, gdyż w przypadku wykrycia niezgodności z przepisami po przeprowadzeniu umowy sprzedaży czy najmu istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej i nałożenia kar finansowych.

Osoba, która prowadzi sprawę lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż, musi dostarczyć zainteresowanym transakcją inwestorom wszystkich ważnych i wiarygodnych informacji o danej nieruchomości. W przypadku zatrudnienia pośrednika nieruchomości jest to jego obowiązek, a nie, jak często stara się to wmówić klientom agencji nieruchomości, zobowiązanie sprzedawcy czy wynajmującego, mimo że agent ich reprezentuje. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności nie tylko względem klienta, którego się reprezentuje, ale również wobec drugiej strony transakcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja urbanistyczna (information urbanistique), o której mówimy, w Brukseli musi być przekazywana za każdym razem w dwóch kolejnych etapach: zarówno w reklamie czy ogłoszeniu, jak i w finalnej umowie. Zgodnie z artykułem 275 CoBAT władze gminne są zobowiązane do przekazania informacji urbanistycznych o danej nieruchomości każdemu, kto się o nie zwróci, w ciągu 30 dni od momentu złożenia zapytania. Te informacje muszą się również znaleźć w ogłoszeniach i reklamach danej nieruchomości oraz w umowie.

Artykuł 275 CoBAT mówi o obowiązku przedstawienia poniższych informacji urbanistycznych:

  • przeznaczenie urbanistyczne,
  • warunki, wobec których złożono projekt budowlany,
  • istnienie planu wywłaszczenia własności ziemskiej,
  • istnienie zapisu o prawie do pierwokupu wobec nieruchomości,
  • istnienie środka ochrony dziedzictwa.

Ale to nie wszystko. Nowy zapis stanowi, że „każdej osobie zaangażowanej w momencie przekazania nieruchomości” gmina jest zobowiązana przekazać:

  1. Wszystkie informacje na temat pozwoleń i planów urbanistycznych (wydanych, odrzuconych, wygasłych lub spraw toczących się).

To bardzo ważny punkt. Oznacza bowiem, że informowanie na temat pozwoleń dotyczących danej nieruchomości nie jest już dłużej zobowiązaniem sprzedającego. Obecnie informowanie o treści pozwoleń jest obowiązkiem gminnym.

  1. Ustalenia dotyczące przestępstw związanych z nieruchomością.

Regulacje dotyczące ogłoszeń o sprzedaży lub wynajmie

Artykuły 280 i 281 CoBAT regulują formę ogłoszenia (reklamy) dotyczącego sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Zgodnie z ich zapisami ogłoszenie musi zawierać:

- sprecyzowane i aktualne określenie przeznaczenia nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

- informację o stanie prawnym nieruchomości, m.in. o istniejącym prawie do pierwokupu lub o środku ochrony dziedzictwa.

Od sierpnia 2014 r. sprzedawca i agent nieruchomości są zobowiązani do przekazania wszystkich informacji urbanistycznych o danej nieruchomości drugiej stronie przed podpisaniem umowy o sprzedaży lub wynajmie właśnie na etapie reklamy czy ogłoszenia.

Wiele ogłoszeń jest teraz publikowanych w internecie. To wygodne, ale może okazać się problematyczne na etapie dochodzenia, jeśli pojawią się niezgodności w umowie sprzedaży czy najmu. W przypadku sporu co do jakości informacji udzielonych przed zawarciem umowy – po tym jak strona została zmodyfikowana, a ogłoszenie nie zostało zarchiwizowane – sytuacja może okazać się problematyczna dla agenta nieruchomości.

Regulacje dotyczące umów sprzedaży lub najmu

Zgodnie z zapisem artykułu 99 CoBAT w każdej umowie sprzedaży lub dzierżawy lokalu na okres powyżej 9 lat muszą znaleźć się informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nieruchomość stanowiła przedmiot wydania pozwoleń: permis d'urbanisme lub certificat d'urbanisme, sprzedający jest zobowiązany dołączyć je do umowy. To ważne, aby pilnować, by w umowie znalazły się wszystkie niezbędne informacje urbanistyczne. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemności i konsekwencji prawnych.

 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

 

Gazetka 158 – luty 2017