Poniżej znajduje się przegląd zmian prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. zarówno na poziomie regionalnym, jak i federalnym. Dowiedz się, które przepisy mogą dotyczyć także ciebie.

  1. Walonia – nowe uregulowania dotyczące darowizn i spadków

W Regionie Walonii został uchwalony dekret, którego celem jest zachęcanie do rejestrowania darowizn majątku ruchomego (kwoty pieniężne, biżuteria, dzieła sztuki etc.).

Obecnie osoba zameldowana w Walonii i chcąca przekazać pewną sumę pieniędzy ma możliwość (ale nie obowiązek) zarejestrowania tej darowizny. Jeśli tego nie zrobi, ale umrze w ciągu 3 lat od darowizny, to, co podarowała, zostanie potraktowane jako część spadku. Obdarowany będzie wówczas musiał zapłacić podatek spadkowy od otrzymanej sumy.

Wolą rządu walońskiego jest wydłużenie tego okresu z 3 do 5 lat, aby zachęcić darczyńców do rejestrowania darowizn ruchomości od 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja ta zakłada, że nowa regulacja prawna nie będzie miała mocy wstecznej, w przeciwieństwie do tego, co pierwotnie sugerowano. Jeśli ktoś dokonał darowizny między 2019 r. a końcem grudnia 2021 r., okres 3-letni będzie nadal brany pod uwagę.

1 stycznia 2022 r. zmieniły się także przepisy dotyczące darowizny ubezpieczenia na życie. Tak jak w przypadku darowizn rzeczy ruchomych, okres ewentualnego opodatkowania spadkowego wydłuża się z 3 do 5 lat.

Są też inne sytuacje. Tak jest na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie będącego częścią wspólnego majątku małżeństwa. W przypadku śmierci jednego z małżonków ubezpieczenie na życie wchodzi w skład spadku. Obecnie spadkobiercy muszą płacić podatek spadkowy od tej kwoty, mimo że będą mogli z niego skorzystać dopiero po śmierci małżonka pozostałego przy życiu. Ta sytuacja ma się zmienić już w 2022 r.: spadkobiercy zostaną opodatkowani, gdy kwota za ubezpieczenie na życie zostanie im rzeczywiście wypłacona.

  1. Cała Belgia – od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowa wycena nieruchomości przed otrzymaniem kredytu hipotecznego

Każdy rok przynosi nowe regulacje dla sektora bankowego i 2022 nie jest wyjątkiem. Od 1 stycznia banki są zobowiązane do przeprowadzenia wyceny nieruchomości przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Pożyczona kwota będzie teraz ustalana na podstawie wyceny, a nie na podstawie ceny zakupu, tak jak to było do tej pory.

Można się więc spodziewać, że wkład własny nabywców nieruchomości będzie musiał być wyższy niż do tej pory, ponieważ wartość nieruchomości ustalona przez eksperta z reguły jest niższa od ceny w ogłoszeniu o sprzedaży. Natomiast wycena ekspercka może także stanowić argument w negocjowaniu ostatecznej ceny nabycia, ale nie ma charakteru wiążącego.

Zawsze trzeba pamiętać o zawarciu w umowie przedwstępnej kupna klauzuli warunku zawieszającego dotyczącego udzielenia kredytu. W chwili gdy bank odmówi nam kredytu na żądaną kwotę, zawarta umowa przedwstępna nie będzie mogła wywołać niekorzystnych dla nas konsekwencji w formie kary umownej.

  1. Bruksela – „orientacyjne czynsze referencyjne”

Od 2 grudnia 2021., niezależnie od tego, czy jest się najemcą, czy osobą wynajmującą, można dokładniej oszacować czynsz w odniesieniu do cen rynkowych oraz charakterystyki danej nieruchomości. Na mocy nowych przepisów, jeśli zawieramy umowę najmu w Regionie Stołecznym Brukseli, obowiązkowo należy zawrzeć w umowie wysokość czynszu referencyjnego.

Jest to szacunkowa wartość (niewiążąca prawnie!), którą można znaleźć na stronie loyers.brussels i która zależy w szczególności od lokalizacji, stanu nieruchomości, powierzchni oraz liczby pokoi. Różnice w cenie najmu mogą być także uwarunkowane dodatkowymi elementami, takimi jak dobry poziom wydajności energetycznej (PEB A do D), garaż, taras, panele słoneczne itp. Przewidziano również dodatkowe czynniki wpływające na wyższy czynsz, np. wyjątkowy widok z okna.

Należy zauważyć, że ten orientacyjny czynsz referencyjny nie jest wiążący, ma jedynie charakter poglądowy. Wynajmujący może więc dowolnie ustalać wysokość czynszu.

  1. Zmiany w opodatkowaniu od nabycia nieruchomości we Flandrii

Dobra wiadomość – opłaty rejestracyjne przy zakupie domu rodzinnego we Flandrii od 1 stycznia 2022 r. zostają zredukowane z 6% do 3%. Warunek? Nie można posiadać żadnej innej własności lub – jeśli się taką posiada – należy ją sprzedać w ciągu 1 roku od nabycia domu rodzinnego we Flandrii.

Jeśli dodatkowo przeprowadzimy całkowitą renowację energetyczną nieruchomości, skorzystamy z jeszcze korzystniejszej stawki 1% (zamiast 5%)! Stawka ta dotyczy tak zwanych „poważnych prac modernizacyjnych”. Więcej informacji na stronie Energiesparen.be.

Jeśli mamy już dom, którego nie chcemy sprzedawać, ale chcemy zainwestować w drugi dom lub nieruchomość inwestycyjną, od 1 stycznia 2022 r. będziemy musieli uiścić podatek w wysokości 12% zamiast 10%.

  1. Oświadczenie o posiadanej nieruchomości za granicą

Organy podatkowe zmieniają przepisy dotyczące nieruchomości posiadanej za granicą. Od roku podatkowego 2022 dochód do opodatkowania z nieruchomości położonych za granicą będzie ustalany na podstawie dochodu katastralnego.

Jeśli ktoś nabył nieruchomość za granicą przed 1 stycznia 2021 r., miał czas do 31 grudnia 2021 r., aby zgłosić to organom podatkowym pod groźbą kary administracyjnej w wysokości od 250 do 3000 euro. Jeśli ktoś nabył nieruchomość za granicą po 1 stycznia 2021 r., musi to zgłosić z własnej inicjatywy w ciągu 4 miesięcy od zakupu również pod groźbą kary finansowej.

Po otrzymaniu deklaracji o nabyciu nieruchomości poza Belgią administracja ustali dochód katastralny dla każdej nieruchomości znajdującej się za granicą. Ten nowy dochód katastralny zostanie wykorzystany w deklaracji IPP (podatek od osób fizycznych), którą należy złożyć w 2022 r. (w odniesieniu do dochodu za rok 2021).

 

Agnieszka Sità

prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

 0495 28 98 24

 

Gazetka 208 – luty 2022