Coraz więcej młodych ludzi uzależnia się od alkoholu, amfetaminy, opiatów i rozmaitych leków – wynika z badań przeprowadzonych w 2011 r. w ramach międzynarodowego programu „European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs”. Badania zostały przeprowadzone na próbie reprezentatywnej uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych (1516 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (1718 lat). Przedstawione w najnowszym raporcie dane są szokujące. Wśród substancji uzależniających na pierwszym miejscu znalazł się alkohol. Aż 87 proc. badanych zetknęła się z nim przynajmniej raz, a wiek inicjacji alkoholowej obniżył się do 12 roku życia. Drugą najpopularniejszą wśród młodzieży używką jest tytoń – 57 proc. badanych miało z nim kontakt. Następne w kolejności są niektóre leki dostępne bez recepty, medykamenty o silnym działaniu przeciwbólowym, a potem marihuana, haszysz i amfetamina.