Piątek, Dziś jest 03-04-2020, Imieniny obchodzą Antoni, Cieszygor, Jakub
Do końca roku pozostało: 273 dni

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
Administrator

Administrator

Przepisy dla kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Każda kobieta spodziewająca się dziecka zadaje sobie pytania dotyczące urlopu macierzyńskiego i formalności, które trzeba załatwić z pracodawcą i w kasie chorych. Czy można też skorzystać z innej formy urlopu? Jak długi jest urlop na karmienie piersią? Za które okresy przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek?

URLOP MACIERZYŃSKI

W Belgii urlop macierzyński dla pracowników trwa 15 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej 19 tygodni. Dzieli się na dwa okresy:

okres urlopu macierzyńskiego przed porodem (prenatalny): maksymalnie 6 tygodni przed porodem, z czego obowiązkowo trzeba wykorzystać tydzień przed przewidywaną datą porodu. Jeśli poród nastąpi później, okres urlopu prenatalnego zostaje przedłużony do rzeczywistej daty porodu. Kobieta sama decyduje, kiedy chciałaby rozpocząć urlop macierzyński;

okres urlopu macierzyńskiego po porodzie (postnatalny): trwa 9 tygodni i zaczyna się w dniu porodu. Ten okres trzeba wykorzystać w całości i obowiązkowo.

W przypadku ciąży mnogiej okres prenatalny trwa maksymalnie 8, a postnatalny 11 tygodni. Maksymalnie 5, a w przypadku ciąży mnogiej 7 tygodni prenatalnego urlopu macierzyńskiego można przenieść na okres urlopu macierzyńskiego po porodzie (postnatalny). Wówczas okres postnatalny może trwać maksymalnie 14, a w przypadku ciąży mnogiej 18 tygodni. Jeśli np. kobieta rozpoczęła urlop macierzyński (prenatalny) 3 tygodnie przed planowaną datą porodu, może przenieść 3 pozostałe tygodnie na okres urlopu postnatalnego. W tej sytuacji od chwili urodzenia dziecka jej postnatalny urlop macierzyński będzie trwał 12 tygodni: 9 tygodni obowiązkowego urlopu postnatalnego plus 3 tygodnie niewykorzystanego przed porodem urlopu prenatalnego.

Najpóźniej 7, a w przypadku ciąży mnogiej 9 tygodni przed wyznaczoną datą porodu kobieta musi dostarczyć pracodawcy atest medyczny z potwierdzoną przypuszczalną datą porodu.

Ostatnie 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego można zamienić na dni urlopu poporodowego, który trzeba wykorzystać w ciągu 8 tygodni od momentu rozpoczęcia pracy po urlopie macierzyńskim. Aby skorzystać z takiego urlopu, trzeba przenieść minimum 2 tygodnie z okresu urlopu prenatalnego na okres urlopu postnatalnego. O chęci skorzystania z urlopu poporodowego należy powiadomić pracodawcę najpóźniej 4 tygodnie przed końcem obowiązkowego okresu urlopu macierzyńskiego (czyli odpowiednio 9 lub 11 tygodni wcześniej).

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński, który wypłaca kasa chorych. Za pierwsze 30 dni urlopu macierzyńskiego kobieta otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 82 proc. swojej płacy brutto. Od 31. dnia do końca urlopu macierzyńskiego zasiłek macierzyński wynosi 75 proc. płacy brutto, ale nie więcej niż 99,94 EUR/dzień.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, należy jeszcze przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego wysłać do kasy chorych atest medyczny z przypuszczalną datą porodu oraz datą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Służy do tego specjalny formularz – zaświadczenie o niezdolności do pracy getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (nl) lub certificat d’incapacité (fr). Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie obliczona na podstawie specjalnych formularzy, które wyśle kasa chorych – musi je wypełnić pracownica oraz jej pracodawca.

PRZERWY NA KARMIENIE PIERSIĄ

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo do przerw w pracy na karmienie piersią lub na ściąganie mleka. Jedna przerwa może trwać maksymalnie pół godziny. Kobieta, która pracuje pół dnia (4 godziny), ma prawo do jednej przerwy na karmienie. W przypadku pracy przez minimum 7,5 godziny karmiącej kobiecie przysługują dwie przerwy, które jednak mogą zostać wykorzystane jako jedna przerwa godzinna.

Z przerw na karmienie można korzystać do 9 miesiąca po urodzeniu dziecka. W szczególnych sytuacjach, np. kiedy dziecko urodziło się za wcześnie, okres ten może zostać przedłużony o minimum 2 miesiące.

Aby móc korzystać z przerw na karmienie, kobieta musi powiadomić o tym swojego pracodawcę listem poleconym lub osobiście (wniosek za potwierdzeniem odbioru) 2 miesiące wcześniej. Konieczne jest również uzgodnienie z pracodawcą, w których momentach kobieta może skorzystać z przerwy. Pracodawcy należy przedłożyć atest medyczny lub specjalne zaświadczenie, że rzeczywiście karmi się piersią; atest trzeba przedkładać co miesiąc.

Karmiąca matka ma prawo do zasiłku za przerwy na karmienie piersią. Wynosi on 82 proc. płacy brutto i jest wypłacany przez kasę chorych.

URLOP NA KARMIENIE PIERSIĄ (urlop laktacyjny)

Prawo do takiego urlopu mają matki, które wykonują pracę zagrażającą ich bezpieczeństwu i zdrowiu podczas okresu laktacji oraz bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka (np. narażenie na działanie niebezpiecznych czynników – gazy, opary, pyły, temperatura, drgania itp.).

Kobieta, która chciałaby skorzystać z takiego urlopu, musi odpowiednio wcześnie powiadomić o tym swojego pracodawcę, a ten z kolei – lekarza medycyny pracy. Jeśli lekarz stwierdzi, iż kobieta nie może pracować w okresie karmienia piersią, pracodawca musi udzielić jej profilaktycznego urlopu laktacyjnego. Może on trwać maksymalnie do 5 miesiąca po urodzeniu dziecka. Podczas urlopu kobieta otrzymuje zasiłek z kasy chorych w wysokości 60 proc. płacy brutto. Aby otrzymać prawo do zasiłku, w kasie chorych trzeba złożyć atest od pracodawcy, iż z powodu ryzyka zawodowego kobieta musi przerwać wykonywanie pracy na okres karmienia piersią.

W innych przypadkach (kiedy nie ma ryzyka zawodowego), pracodawca może wyrazić zgodę na urlop laktacyjny – ale nie musi tego robić. Jeśli jednak wyrazi zgodę, urlop ten może trwać do 5 miesiąca po urodzeniu dziecka i jest bezpłatny. W takiej sytuacji kobieta musi odprowadzać dodatkowe składki do kasy chorych w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego.

Również w tej sytuacji kobieta musi odpowiednio wcześnie i na piśmie złożyć wniosek o urlop laktacyjny do swojego pracodawcy.

URLOP WYCHOWAWCZY

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego można skorzystać z urlopu wychowawczego. W zależności od ustaleń w regulaminie pracy (dostępnym w każdym przedsiębiorstwie) wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u swojego pracodawcy maksymalnie 3, a najpóźniej 2 miesiące przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jeśli kobieta planuje urlop wychowawczy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, musi złożyć wniosek jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego. Wniosek powinien być złożony na piśmie.

Urlop wychowawczy może trwać:

▪ 4 miesiące w pełnym wymiarze,

▪ 8 miesięcy w wymiarze 1/2,

▪ 20 miesięcy w wymiarze 1/5.

Osoby korzystające z urlopu wychowawczego mają prawo do zasiłku. Zasiłek wychowawczy za czwarty miesiąc urlopu wychowawczego (oraz odpowiednio za 7 i 8 miesiąc w wymiarze 1/2 i za okres 16-20 miesiąca w wymiarze 1/5) przysługuje rodzicom, których dzieci urodziły się lub zostały adoptowane po 8 marca 2012 r. Rodzice dzieci urodzonych lub adoptowanych przed tą datą nie mają prawa do zasiłku za czwarty miesiąc urlopu wychowawczego. Kwoty zasiłku można znaleźć na stronie www.rva.be.

Osoby pracujące na terenie Flandrii mają prawo do dodatkowej premii z tytułu urlopu wychowawczego. Pracownica sama musi złożyć wniosek o zasiłek do RVA/ONEM.

Aby uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, w momencie składania wniosku trzeba mieć minimum 12 miesięcy stażu pracy u swojego pracodawcy. Każdy, kto spełnia ten warunek, może wykorzystać urlop wychowawczy w pełnym wymiarze, niezależnie od tego, w jakim wymiarze godzin pracuje (na pełny lub niepełny etat). Osoby, które chciałyby skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 1/2 lub 1/5, muszą mieć umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (na pełny etat).

Kobiety, które planują podzielić swój urlop wychowawczy na kilka okresów, mogą za każdym razem wybierać inny system (np. w pełnym wymiarze, następny okres w wymiarze 1/2, a później kilka miesięcy w wymiarze 1/5).

TIJDSKREDIET / CRÉDIT-TEMPS na opiekę nad dzieckiem poniżej 8. roku życia (z motywem) oraz TIJDSKREDIET / CRÉDIT-TEMPS bez motywu

Kobieta, która przepracowała u swojego pracodawcy minimum 5 lat, może skorzystać z urlopu tijdskrediet / credit-temps na opiekę nad dzieckiem poniżej 8. roku życia (dalej nazywany „z motywem”) oraz z tijdskrediet / crédit-temps bez motywu.

Pierwszy rodzaj urlopu przysługuje na okres maksymalnie 3 lat w systemie 1/5. W zależności od branżowego lub zakładowego zbiorowego układu pracy ten rodzaj urlopu może być również wykorzystany w pełnym wymiarze czasu pracy lub systemie 1/2. Wniosek o tijdskrediet / credit-temps z motywem należy złożyć u pracodawcy, zanim dziecko ukończy 8. rok życia. Pod pewnymi warunkami można na niego przejść bezpośrednio po urlopie wychowawczym. Za ten urlop przysługuje zasiłek wypłacany przez RVA.

Drugi rodzaj tego urlopu może trwać maksymalnie:

▪ 12 miesięcy w pełnym wymiarze,

▪ 24 miesiące w wymiarze 1/2 (pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o ten urlop kobieta była zatrudniona w wymiarze czasu pracy minimum 3/4),

▪ 60 miesięcy w wymiarze 1/5 (pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o ten urlop kobieta była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy).

Urlop ten może też być kombinacją wszystkich wyżej wymienionych systemów. Za tijdskrediet / crédit-temps bez motywu nie przysługuje zasiłek.

Wniosek zarówno o tijdskrediet / credit-temps z motywem, jak i o tijdskrediet / crédit-temps bez motywu należy złożyć u swojego pracodawcy na piśmie 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia tego urlopu, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 20 pracowników, lub 6 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia 20 lub mniej pracowników.

W niektórych przypadkach pracodawca może odroczyć termin rozpoczęcia tijdskrediet / crédit-temps bez motywu, a nawet odmówić jego udzielenia.

URLOP BEZPŁATNY

Po wykorzystaniu wszystkich możliwych form urlopu płatnego można poprosić pracodawcę o urlop bezpłatny. Pracodawca może wyrazić zgodę, ale nie musi. W czasie urlopu bezpłatnego nie przysługuje ani płaca, ani inne świadczenia. W tym okresie nie są również odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, co ma wpływ na prawo do niektórych świadczeń (np. zasiłku chorobowego i dla bezrobotnych) w późniejszym okresie.

OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM Z PRACY

W trakcie wszystkich wymienionych tu form urlopu (oprócz urlopu bezpłatnego) kobieta jest chroniona przed zwolnieniem z pracy do miesiąca po zakończeniu danego urlopu, jednak nie jest to ochrona zupełna. Pracodawca nie może zwolnić pracownicy z powodu ciąży, karmienia piersią, z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub tijdskrediet / crédit-temps. Ale zwolnienie z pracy jest możliwe z innych przyczyn, np. ekonomicznych lub dyscyplinarnych. Jednak w razie zwolnienia z pracy w okresie ochronnym (w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, laktacyjnego, przerwy na karmienie piersią, tijdskrediet / crédit-temps) pracodawca musi udowodnić przyczyny zwolnienia. W przeciwnym razie musi wypłacić kobiecie odszkodowanie za zwolnienie z pracy.

Publikacja ma charakter informacyjny. Przed podjęciem decyzji o danej formie urlopu zawsze należy zasięgnąć szczegółowych informacji w ACV/CSC, kasie chorych lub RVA/ONEM.

Adresy i godziny otwarcia ACV/CSC można znaleźć na stronach http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be  (FR) lub www.acv-online.be  (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

ACV/CSC

 

Gazetka 156 – listopad 2016

W Belgii w licznych sektorach pracownicy mają prawo do premii końcoworocznej, czyli tzw. trzynastej pensji, oraz do premii związkowej. W niektórych sektorach trzynastą pensję wypłaca pracodawca, a w innych fundusze branżowe, często za pośrednictwem związków zawodowych.

SEKTOR CZEKÓW USŁUGOWYCH PC/CP 322.01

Premia końcoworoczna

Osoby, które przepracują w sektorze czeków usługowych minimum 65 dni w okresie referencyjnym (od 1 lipca ub.r. do 30 czerwca br.), mają prawo do premii końcoworocznej. Przy ustalaniu prawa do tej premii brane są pod uwagę również dni ekonomicznego bezrobocia, okresu niezdolności do pracy lub okresu urlopu macierzyńskiego.

Wysokość premii brutto to 4,15% wynagrodzenia brutto uzyskanego w okresie referencyjnym. Z kwoty brutto premii potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 23,22%.

Prawo do premii rocznej ustala się każdego roku w listopadzie. Np. pracownicy, którzy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przepracowali minimum 65 dni, w listopadzie 2016 r. otrzymają informację z funduszu branżowego o przyznaniu prawa do premii rocznej, o jej wysokości oraz terminie wypłaty. Premia jest wypłacana na konto bankowe pracownika.

Premia związkowa

Osoby pracujące w systemie czeków usługowych, które należą do związku zawodowego, mają również prawo do tzw. premii związkowej. Prawo to jest przyznawane automatycznie w przypadku spełnienia warunków do uzyskania premii końcoworocznej. Premia związkowa wynosi 85 euro i jest częściowym zwrotem składek członkowskich.

SEKTOR SPRZĄTANIA PC/CP 121

Do sektora sprzątania należą pracownicy, którzy są zatrudnieni przez firmy świadczące usługi sprzątania biur, budynków biurowych, klatek schodowych, fabryk, zakładów przemysłowych, itd.

Premia końcoworoczna

Osoba zatrudniona w tym sektorze ma prawo do trzynastej pensji, jeśli w okresie referencyjnym (od 1 lipca ub.r. do 30 czerwca br.) przepracowała minimum 60 dni (lub wykaże dni równoznaczne z przepracowanymi, np. okres niezdolności do pracy, płatne dni świąteczne) lub jeśli w okresie referencyjnym zarobiła minimum 2210 euro.

Pracownicy, którzy mają prawo do trzynastej pensji, w grudniu otrzymują dokument z funduszu branżowego z informacją o kwocie premii. Osoby zrzeszone w związku zawodowym powinny oddać dokument do swojego oddziału lokalnego wraz z numerem konta bankowego. Związek zawodowy wypłaca świadczenie. Osoby niezrzeszone w związku zawodowym powinny odesłać wypełniony dokument bezpośrednio do funduszu branżowego.

Kwota premii wynosi 9% płacy brutto uzyskanej w okresie referencyjnym. Z kwoty brutto potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne (13,07%) oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Premia związkowa

Pracownicy zatrudnieni w tym sektorze i zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do tzw. premii związkowej, czyli do częściowego zwrotu składek członkowskich. Premia związkowa w tym sektorze zależy od stażu pracy pracownika i od okresu jego członkostwa w związku zawodowym. Maksymalna kwota premii wynosi 135 euro.

SEKTOR BUDOWLANY PC/CP 124

Premia końcoworoczna

W sektorze budowlanym trzynasta pensja nazywana jest premią lojalnościową. Jest ona przyznawana osobom, które były zatrudnione w sektorze budowlanym w okresie referencyjnym (od 1 lipca do 30 czerwca br.). Niektóre okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, wypadku lub wypadku przy pracy są traktowane jako przepracowane. Wysokość premii lojalnościowej wynosi 9% płacy brutto pracownika za okres od 1 lipca do 30 czerwca. Pracownik otrzymuje premię pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Premia związkowa

Pracownicy budowlani należący do związku zawodowego mają prawo do tzw. premii związkowej (syndicale premie, prime syndicale), która wynosi 0,62 euro za przepracowany dzień w okresie od 1 kwietnia do 31 marca. Maksymalna kwota premii to 135 euro.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PC/CP 118

Premia końcoworoczna

Staż pracy u tego samego pracodawcy

Kwota

12 miesięcy

Kwota równa 4 i 1/3 tygodnia normalnej płacy brutto

Mniej niż 12 miesięcy

1/12 pełnej premii za każdy miesiąc pracy (miesiąc = 30 dni)

Premię końcoworoczną wypłaca pracodawca przed 25 grudnia.

Premia związkowa

Pracownicy zatrudnieni w tym sektorze i zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do tzw. premii związkowej, czyli częściowego zwrotu składek członkowskich. Premia związkowa w tym sektorze zależy od stażu pracy pracownika i od okresu jego członkostwa w związku zawodowym. Maksymalna kwota premii wynosi 135 euro.

SEKTOR OGRODNICZY PC/CP 145

Premia roczna i premia związkowa – pracownicy niesezonowi

W sektorze ogrodnictwa formą premii końcoworocznej jest dodatek do ekwiwalentu wakacyjnego – wynosi on odpowiednio: 6,25% brutto wynagrodzenia rocznego w sektorze uprawy kwiatów, 7,55% w sektorze uprawy owoców, warzyw i pieczarek oraz 8,33% w sektorze hodowli drzew. Osoby, które należą do związku zawodowego, otrzymują dodatkowo premię związkową w wysokości 135 euro.

Premia roczna i premia związkowa – pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi zatrudnieni w sektorze ogrodniczym mają prawo do premii rocznej w wysokości 190 euro oraz do premii związkowej w wysokości 23 euro (dla osób zrzeszonych w związku zawodowym).

SEKTOR ROLNICZY PC/CP 144 – PRACOWNICY NIESEZONOWI

Premia roczna i premia związkowa

W sektorze rolniczym premia roczna wynosi 6% wynagrodzenia brutto za okres referencyjny od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br. Od kwoty premii potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Osoby, które należą do związku zawodowego, otrzymują dodatkowo premię związkową w wysokości 135 euro.

SEKTOR ROLNICZY PC/CP 144 – PRACOWNICY SEZONOWI

W sektorze rolniczym pracownicy sezonowi mają prawo do premii rocznej w wysokości 61,97 euro, jeśli wykażą minimum 25 przepracowanych dni. Osoby zrzeszone w związku zawodowym mają prawo do premii związkowej w wysokości 25 euro/rok.

SEKTOR PRACY TYMCZASOWEJ – INTERIM PC/CP 322

Premia końcoworoczna i premia związkowa

Osoby zatrudnione w systemie interim mają prawo do premii rocznej, jeśli w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br. wykażą minimum 65 przepracowanych dni. Kwota premii rocznej wynosi 8,27% płacy brutto za okres od 1 lipca do 30 czerwca.

Członkowie związku zawodowego oprócz premii rocznej otrzymują również premię związkową, która wynosi 100 euro i jest częściowym zwrotem składek członkowskich.

W grudniu każdego roku fundusz socjalny wysyła do pracowników dokumenty dotyczące premii rocznej i premii związkowej. Dokumenty wraz z numerem konta, na który mają być wypłacone premie, należy dostarczyć do związku zawodowego.

Wyjątek stanowią pracownicy budowlani pracujący w systemie interim. Otrzymują oni trzynastą pensję na tych samych zasadach co pracownicy budowlani zatrudnieni bezpośrednio w firmie budowlanej.

SEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 140.03

Premia końcoworoczna

Prawo do trzynastej pensji w sektorze transportowym przyznaje się pracownikom, którzy byli zatrudnieni w tym sektorze w okresie referencyjnym (od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca br.).

Wysokość premii rocznej wynosi 5% płacy brutto za okres referencyjny. Premia jest wypłacana pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Pracownicy, którzy mają prawo do premii rocznej, otrzymują w listopadzie dokumenty z funduszu branżowego z informacją o kwocie premii. Na dokumencie należy podać numer konta bankowego, a następnie złożyć dokument w związku zawodowym lub odesłać do funduszu branżowego. Premia jest wypłacana od 20 grudnia.

Premia związkowa

W sektorze transportowym premia związkowa wynosi 130 euro – warunkiem jej otrzymania jest przynależność do związków w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 31 czerwca br.

SEKTOR METALOWY PC/CP 111

Premia końcoworoczna

Wysokość premii brutto to 8,33% wynagrodzenia brutto uzyskanego w roku kalendarzowym. Wypłata premii następuje w styczniu roku następnego.

Premia związkowa

Pracownicy tego sektora, którzy należą do związku zawodowego, otrzymują premię związkową w wysokości maksymalnie 120 euro.

W tym sektorze prawo do trzynastej pensji, jej wysokość oraz sposób naliczania ustala się w poszczególnych obszarach Belgii: Brabant (Bruksela, Vlaams- i Waals Brabant), Namen, West-Henegouwen (Ath, Doornik, Moeskroen), Centrum Bergen-Borinage, Charleroi, Luik – Luxemburg. Premię wypłaca pracodawca.

SEKTOR ELEKTRYCZNY PC/CP 149.01

Premia końcoworoczna

W tym sektorze istnieją dwa systemy dotyczące trzynastej pensji:

- system ogólny, regulowany przez fundusz branżowy – wypłata premii następuje przed 31 grudnia. Wysokość premii w tym systemie wynosi 8,33% płacy brutto za okres referencyjny (od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca br.). Prawo do premii jest przyznawane pod warunkiem, że w okresie referencyjnym pracownik przepracował minimum 65 dni,

- system FEE/RTD (organizacje pracodawców) – osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach przyłączonych do jednej z tych organizacji otrzymują trzynastą pensję wypłacaną bezpośrednio przez pracodawcę około 15 grudnia. Wysokość premii wynosi 8,33% płacy brutto za okres referencyjny (od 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada br.).

Premia związkowa

Pracownicy tego sektora należący do związku zawodowego otrzymują premię związkową w wysokości maksymalnie 120 euro.

Więcej informacji na temat premii (również w innych sektorach) można uzyskać w lokalnym oddziale ACV/CSC, adresy na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

 

Gazetka 157 – grudzień 2016

 

Współpraca

Statystyki

Użytkowników:
1786
Artykułów:
3138
Odsłon artykułów:
13324771

Licznik odwiedzin

10136617
DzisiajDzisiaj303
WczorajWczoraj1098
Ten tydzieńTen tydzień4597
Ten miesiącTen miesiąc2405
Wszystkie dniWszystkie dni10136617
Zalogowani użytkownicy 0
Goście 130