Ludzki mózg jest niezwykłą i fascynującą maszynerią, a jego sposób funkcjonowania pozostaje do dziś jedną z większych zagadek naukowych. Pewne jest jednak, iż właściwie stymulowany nie musi z wiekiem podlegać stopniowej degeneracji. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak wygląda praca naszych półkul mózgowych.

Ten prosty test pomoże określić, która półkula jest dla nas półkulą dominującą. Zaznacz odpowiedź, która jest Ci bliższa.

  1. 1. Zamknij oczy. Zobacz czerwony. Co widzisz?

a)      Litery c-z-e-r-w-o-n-y lub nic się nie pojawia.

b)      Kolor czerwony lub jakiś czerwony przedmiot.

  1. 2. Rozmawiając, zazwyczaj:

a)      często zmieniasz temat i zaczynasz mówić o czymś innym, co wydaje Ci się związane z tematem.

b)      trzymasz się tematu.

  1. 3. Jeśli nikt nie mówi Ci, co masz zrobić, najprawdopodobniej:

a)      wykonasz wszystko zgodnie z planem, którego się trzymasz.

b)      wykonasz wszystko w ostatniej chwili lub według własnego tempa.

  1. 4. Zwykle czytasz książkę lub czasopismo:

a)      skacząc to tu, to tam lub od końca do początku.

b)      od początku do końca.

  1. 5. Jak określisz swoją sprawność fizyczną?

a)      Nie wykracza ponad przeciętność.

b)      Jesteś bardziej sprawny niż inni.

  1. 6. Czy łatwo zapamiętujesz widziane twarze?

a)      Tak.

b)      Nie.

  1. 7. Czy łatwo zapamiętujesz imiona i nazwiska nowo poznanych ludzi?

a)      Tak.

b)      Nie.

  1. 8. Gdy składasz coś lub montujesz, wolisz:

a)      czytać pisemne instrukcje, a następnie postępować zgodnie z ich wskazaniami.

b)      korzystać z ilustracji i diagramów lub po prostu samemu do wszystkiego dojść.

  1. 9. Lubisz sporty, które:

a)      mają ściśle określone przepisy i reguły, raczej zespołowe.

b)      umożliwiają swobodne zachowanie się, bez przestrzegania sztywnych reguł, raczej indywidualne.

10. Jeśli chodzi o ubranie:

a)      zazwyczaj wybierasz stroje, które zbytnio się nie wyróżniają.

b)      preferujesz oryginalność i to, aby Twoje ubranie wyróżniało się na tle innych.

11. Zazwyczaj:

a)      często się spóźniasz.

b)      jesteś punktualny.

12. Co bardziej do Ciebie pasuje?

a)      Wymawiasz słowa poprawnie i we właściwym porządku.

b)      Czasem mieszasz słowa w zdaniu lub wypowiadasz inne słowo, niż zamierzałeś, wiesz jednak, co chcesz powiedzieć.

13. Jak z reguły się uczysz?

a)      Pracujesz metodycznie i systematycznie, do zrozumienia dochodzisz krok po kroku.

b)      Uczysz się zrywami, a zrozumienie pojawia się nagle.

14. Lepiej radzisz sobie, mając do czynienia:

a)      z liczbami, cyframi i słowami.

b)      z obrazami i przedmiotami.

15. Gdy masz trafić w określone miejsce, wolisz, aby ktoś:

a)      pokazał Ci drogę na mapie lub planie, stworzył możliwość ogólnej orientacji w terenie.

b)      zapisał Ci po kolei kierunki, nazwy i znaki charakterystyczne.

16. Jakie notowanie wolisz?

a)      Wypisywanie w punktach lub sporządzanie listy spraw.

b)      Tworzenie map, kreślenie sieci wzajemnych powiązań.

17. Gdy rozwiązujesz jakiś problem, łamigłówkę lub zadanie:

a)      wolisz zobaczyć efekt końcowy, zanim zabierzesz się do pracy.

b)      praca przebiega gładko, mimo że nie widziałeś wcześniej efektu końcowego.

18. Czy zasady gramatyczne są dla Ciebie jasne i zrozumiałe?

a)      Tak.

b)      Nie.

19. W Twoim pokoju lub na Twoim biurku panuje:

a)      ład i porządek.

b)      bałagan i nieporządek z punktu widzenia innych, jednak Ty doskonale wiesz, gdzie co jest.

20. Zwykle zajmujesz się:

a)      Wieloma zadaniami jednocześnie.

b)      Jednym zadaniem w danym momencie, zachowując określony porządek.

Klucz do testu na półkulowość:

L – lewa półkula, P – prawa półkula

Zakreśl i zlicz odpowiedzi:

1.         a – L               b – P                                                   11.       a – P                b – L

2.         a – L               b – P                                                   12.       a – L               b – P

3.         a – L               b – P                                                   13.       a – L               b – P

4.         a – P                b – L                                                  14.       a – L               b – P

5.         a – L               b – P                                                   15.       a – P                b – L

6.         a – P                b – L                                                  16.       a – L               b – P

7.         a – L               b – P                                                   17.       a – P                b – L

8.         a – L               b – P                                                   18.       a – L               b – P

9.         a – L               b – P                                                   19.       a – L               b – P

10.       a – P                b – L                                                  20.       a – P                b – L

 

Lewa półkula: analityczna i logiczna

Ma za zadanie przetwarzanie otrzymywanych bodźców oraz komunikowanie się ze światem zewnętrznym w oparciu o logiczną analizę. Jej domeną jest czytanie, pisanie, liczenie (myślenie matematyczne), a także komunikacja werbalna. Jest odpowiedzialna za związki przyczynowo-skutkowe oraz tworzenie i przestrzeganie reguł i zasad.

Prawa półkula: intuicyjna i wyobrażeniowa

Działa na poziomie uczuć, obrazów i dźwięków. Pracuje w oparciu o obrazy (sztuka, muzyka, taniec). Jest odpowiedzialna za komunikację niewerbalną, odczytuje wyraz twarzy, mowę ciała, tembr głosu i wszelkie sygnały emocjonalne. Jej domeną jest synteza. To siedziba naszej kreatywności i twórczości.

Znaczenie zrównoważonego i harmonijnego współdziałania obu stron mózgu w codziennym życiu jest ogromne i decyduje o naszej skuteczności w myśleniu i działaniu. Warto zatem wykorzystywać w pełni ten potencjał, bo im bardziej ćwiczymy umysł, tym lepiej i efektywniej nam służy. Dzięki fenomenalnej kooperacji obu półkul człowiek odznacza się niespotykanymi u innych stworzeń zdolnościami intelektualnymi. Wykorzystajmy je najlepiej, jak potrafimy, do poznawania i doskonalenia samych siebie, a także świata wokół nas.

 

Aleksandra Szewczyk

Gazetka 141 – maj 2015