Rząd federalny oraz ministrowie do spraw mobilności poszczególnych regionów przyjęli zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące hulajnóg elektrycznych. Nowe zasady: zabroniona będzie jazda po chodniku, a z urządzeń nie będą mogły korzystać osoby poniżej 16. r.ż., będzie też obowiązywał zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej przed dwie osoby jednocześnie. Wprowadzone zostaną także specjalne strefy parkowania.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna w wysokości od 58 do 116 euro.

W zeszłym roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła do ponad tysiąca. W 2020 r. takich wypadków było ponad 200.