W 2021 r. za samochody, motocykle i rowery trzeba było zapłacić najwięcej w Danii – wynika z analizy sporządzonej przez Eurostat. Ceny samochodów, motocykli i rowerów były tam w 2021 r. na poziomie 138% średniej unijnej. Dosyć drogo pod tym względem było też w Holandii (121%), Irlandii (113%), Portugalii (107%) i Austrii (106%).

Państwem UE z najniższymi cenami samochodów, motocykli i rowerów była w 2021 r. Polska – za tego rodzaju pojazdy płacono tam jedynie 81% średniej cen w całej UE. Na Słowacji było to 82%, w Rumunii 84%, na Cyprze 85%, a w Bułgarii 86%.

W Belgii ceny samochodów, motocykli i rowerów były w ubiegłym roku na poziomie 101% średniej unijnej, podobnie jak w Niemczech. We Francji pojazdy te były nieco tańsze (99%).