Globalna średnia długość życia w chwili urodzenia osiągnęła 72,8 lat w 2019 r., co oznacza poprawę o prawie 9 lat od 1990 r. Przewiduje się, że dalsze zmniejszenie śmiertelności spowoduje, że średnia globalna długość życia w 2050 r. wyniesie około 77,2 lat. Jednak w 2021 r. oczekiwana długość życia w najsłabiej rozwiniętych krajach świata była o 7 lat niższa od średniej globalnej.