Produkcja żywności jest odpowiedzialna za 70% utraty różnorodności biologicznej na Ziemi i 30% słodkiej wody. Intensywna produkcja mięsa ma szczególnie szkodliwy wpływ na planetę i zdrowie.