Belgia wprowadzi cenę 19 euro miesięcznie za internet, z czego będą mogli skorzystać najubożsi. Według szacunków od 2024 r. będzie to ponad 500 tys. Belgów o najniższych dochodach.

Obecnie w Belgii funkcjonuje zniżka na miesięczny abonament internetowy w wysokości 11,5 euro dla najmniej zarabiających mieszkańców, z której korzysta jedynie 200 tys. osób.

Prawie jedna na pięć rodzin o najniższych dochodach nie miała w 2021 r. stałego dostępu do sieci, informowała niedawno fundacja Króla Baudouina w oparciu o badania Belgijskiego Urzędu Statystycznego.

Prawie wszystkie (98%) gospodarstwa domowe o dochodach przekraczających 3,2 tys. euro mają w domu stałe łącze internetowe. Natomiast w przypadku gospodarstw o dochodach poniżej 1,4 tys. euro miesięcznie ten odsetek wynosi 82%.