1 na 4 kobiety na świecie pada ofiarą przemocy w związku. Według bloga „Stop Femicide”, który rejestruje tego rodzaju przestępstwa, w tym roku w Belgii zabito 20 kobiet ze względu na ich płeć. Kobietobójstwo (ang. femicide), czyli „zbrodnia nienawiści definiowana jako celowe zabijanie kobiet lub dziewcząt ze względu na ich płeć”, już wkrótce w belgijskim prawie karnym będzie stanowić osobną kategorię. Tym samym Belgia stanie się pierwszym krajem w Europie, który wyszczególni kobietobójstwo jako osobne przestępstwo.