Portal tradingeconomics.com zebrał dane z państw Europy (stan na grudzień 2022 r.) dotyczące wieku, w jakim w poszczególnych krajach kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę. Najdłużej pracują mężczyźni i kobiety w Danii, Grecji i Włoszech – wiek emerytalny wynosi tam 67 lat. Najkrócej pracują Francuzi i Szwedzi – do 62 r.ż. i Słoweńcy – do 60 r.ż. W Belgii wiek emerytalny w 2022 r. wynosił 65 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet, z kolei w Polsce 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.