W 2020 r. najczęstszą przyczyną śmierci była w Belgii choroba nowotworowa. Podobnie było rok wcześniej. W 2020 r. na raka zmarło w Belgii w sumie 27,2 tys. ludzi. Nowotwory były wtedy przyczyną 21,4% wszystkich zgonów w tym kraju.

Także choroby serca i układu krążenia są częstą przyczyną śmierci mieszkańców wysoko rozwiniętych, zamożnych państw Zachodu. W 2020 r. zmarło na nie w Belgii 26,3 tys. ludzi. Zgony z tego powodu stanowiły 20,7% wszystkich śmierci.

W 2020 r. częstą przyczyną śmierci w Belgii był Covid; zmarło na niego 22 tys. ludzi. (wg danych Statbel).