Fundacja UNAWEZA w ramach projektu „Młode głowy” opublikowała w kwietniu br. raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród dzieci oraz młodzieży w wieku 10–19 lat. Jego wyniki są bardzo niepokojące.

W projekcie wzięło udział ponad 180 tys. uczniów z całej Polski. To pierwsze tego typu badanie na taką skalę. Jego wyniki ujawniły, że: 65,9% uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie; 58,4% uczniów czasami czuje się bezużytecznie; 46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie; 31,6% uczniów nie lubi siebie, a 26,4% uważa siebie za osobę mniej wartościową od innych. Co niezwykle niepokojące – młodzi spodziewają się też porażki. Stres dnia codziennego przerasta 81,9% osób.

„Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia – 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tys. młodych osób; według GUS w Polsce jest 3 863 630 osób w wieku 10–19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a myślało o niej 39,2% uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 mln osób).