Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel, która zrównuje dokumenty obsługiwane przez aplikację z tymi tradycyjnymi.

Ustawa reguluje uznanie i wykorzystanie na terenie Polski dokumentów obsługiwanych przez mObywatel. Dokumentów elektronicznych nie będzie można używać przy przekraczaniu granicy i wyrabianiu nowego dowodu osobistego.

Aplikacja będzie obsługiwać „dokument mObywatel”, który wydawany jest automatycznie na pięć lat i zawiera dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Pozwoli on na sprawdzenie tożsamości.

Ustawa daje możliwości jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom zawodowym, zrzeszeniom i związkom sportowym, by uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli. Poza tym program będzie obsługiwać mobilne dokumenty, m.in. prawa wykonywania zawodów medycznych, prawo jazdy, karty rowerowe, legitymacje poselskie i senatorskie.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Korzystanie z aplikacji mObywatel, tak jak obecnie, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z korzystania z niej poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.