W Polsce umarza się aż siedem na dziesięć spraw dotyczących przemocy w rodzinie, a Kodeks karny nie kwalifikuje agresji domowej jako przestępstwa. Tak dramatyczne statystyki podała Fundacja HumanDOC, która przeprowadziła analizę spraw dotyczących przemocy w rodzinie.