Około 3,6% dzieci w wieku do 16 lat mieszkających w Unii Europejskiej nie miało w 2021 r. zapewnionej właściwej opieki medycznej. W 2017 r. odsetek ten był dużo niższy i wynosił jedynie 1,6%. Dzieci wychowywane przez jednego rodzica częściej pozbawione są odpowiedniej opieki medycznej niż dzieci mieszkające z dwojgiem rodziców (5,3% w porównaniu z 3,4% w 2021 r.). W Belgii odsetek dzieci bez odpowiedniej opieki medycznej był w 2021 r. relatywnie niski i wynosił 2,3%. To jedenasty najniższy wynik w całej UE. Brak właściwej opieki medycznej spowodowany jest często trudną sytuacją finansową danego gospodarstwa domowego lub długim okresem oczekiwania na konsultacje i zabiegi medyczne.

Największy problem z zapewnieniem dzieciom dostępu do lekarza mieli w 2021 r. rodzice w Polsce. Tam aż 7,3% mieszkańców w wieku do 16 lat nie miało właściwej opieki medycznej. Na Łotwie było to 6,4%, a na Węgrzech i w Rumunii 4,7%. Najlepiej pod tym względem wypadły Austria (0,3%), Luksemburg (0,4%), Chorwacja (0,9%) i Malta (1,5%) – wynika z danych Eurostatu.