To decyzja historyczna. 29 czerwca br. Belgia – jako pierwszy kraj w Europie – przyjęła ustawę o zwalczaniu kobietobójstwa.

Celem tej ramowej ustawy jest zapewnienie narzędzi prawnych do ochrony ofiar kobietobójstwa i oceny tych przestępstw przez wymiar sprawiedliwości. „To historyczny punkt zwrotny w walce z przemocą ze względu na płeć w Belgii” – czytamy w komunikacie prasowym Marie-Colline Leroy, sekretarz stanu ds. równości płci.

Co zawiera ustawa?

► Definicję kobietobójstwa i przemocy, która je poprzedza (przemoc seksualna, przemoc psychiczna i przymusowa kontrola).

► Rozróżnienie między czterema rodzajami kobietobójstwa:

  • kobietobójstwo dokonane przez partnera,
  • kobietobójstwo dokonane przez osobę trzecią (np. pracownica seksualna zabita przez klienta),
  • pośrednie kobietobójstwo, występujące po aktach przemocy (np. przymusowa aborcja lub okaleczenie narządów płciowych),
  • zabójstwo ze względu na płeć (transpłciowy mężczyzna, który umiera w efekcie przemocy ze strony partnera).

► Gromadzenie danych i dwie publikacje, w tym roczny raport zawierający statystyki dotyczące kobietobójstwa, charakterystykę ofiar, sprawców i relacji między ofiarą a sprawcą oraz raport jakościowy na temat kobietobójstwa i zabójstwa na tle płciowym, podkreślający ich częstotliwość, wskaźniki skazań i skuteczność środków podjętych w celu wdrożenia Konwencji Stambulskiej;

► Lepszą opiekę nad ofiarami przemocy ze względu na płeć i szkolenia dla policji w celu lepszej identyfikacji przemocy poprzedzającej kobietobójstwo i ochrony ofiar.

 

Ustawa powołuje Komitet Naukowy ds. analizy zabójstw kobiet i zabójstw na tle płciowym, który będzie analizował je na podstawie indywidualnych przypadków.

 

Parlament docenił pracę oddolnych stowarzyszeń i twórców bloga Stop Féminicides, na którym jest prowadzony rejestr zabójstw kobiet. Od początku 2023 r. na blogu tym odnotowano co najmniej 17 zabójstw kobiet w Belgii.