Stopa bezrobocia w Polsce spada i jest jedną z najniższych w Europie. W czerwcu 2023 r. wg danych GUS wyniosła ona 5%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 pkt proc, a rok do roku – o 0,2 pkt proc. W końcu czerwca 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 783,5 tys. osób. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w maju 2023 r. wyniosła 5,9%, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i spadek o 0,2 pkt proc. rok do roku. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,7%. Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,4%). Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (12,7%), Grecji (10,8%) i we Włoszech (7,6%).