Komisja Europejska zdecydowała 15 września br., że nie będzie przedłużenia embarga na ukraińskie zboże w pięciu krajach Unii Europejskiej. Zakaz ten miał chronić rynki Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii.

Import ukraińskiego zboża, w tym pszenicy i kukurydzy, na terytorium pięciu państw został zablokowany na mocy porozumienia osiągniętego z Brukselą na początku tego roku. Dozwolony był jedynie tranzyt, celem przetransportowania towarów na rynki finalnego przeznaczenia.

Środek ten został wprowadzony w celu ochrony rolników w tych pięciu krajach przed napływem tanich produktów, które mogłyby zaburzyć rynek wewnętrzny.

Polska, Węgry i Słowacja zapowiedziały, że wprowadzą własne zakazy importu ukraińskiego zboża w wyniku decyzji Komisji Europejskiej o zniesieniu restrykcji.

Dodatkowo Warszawa i Budapeszt rozszerzyły listę produktów objętych zakazem – Polska nałożyła embargo na ukraińską mąkę i paszę, a Węgry postanowiły o blokadzie dla 25 różnych produktów, w tym mięsa.

Ukraina złożyla skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. Komisja Europejska będzie je reprezentować przed Światową Organizacją Handlu

Polityka handlowa jest kompetencją wyłączną UE. To UE, a nie państwa członkowskie uchwala prawo w dziedzinie handlu i zawiera międzynarodowe umowy handlowe.