„Gazeta Prawna” zapytała Polaków w sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM o to, co dalej powinno się stać z prawem aborcyjnym.
Najwięcej osób (35%) wskazało na wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży bez względu na przesłanki. Reszta ankietowanych opowiada się za nieidącą tak daleko liberalizacją prawa aborcyjnego lub nie chce jego liberalizacji. Łącznie za rozwiązaniami, które łagodzą obecny stan prawny w tej kwestii, jest 65% badanych, a blisko jedna piąta uważa, że prawo nie powinno być zmieniane lub wręcz powinno zostać zaostrzone. 12,5% badanych wskazuje na referendum jako pożądaną ścieżkę rozstrzygnięć.