Na czele instytucji, do których Polacy mają największe zaufanie, są NATO, polska armia i Unia Europejska – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.
Największym zaufaniem cieszy się NATO – zaufanie do niego deklaruje 74,7% badanych (spadek o 7,2 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazło się wojsko – ufa mu 69,7% ankietowanych (spadek o 9,1 pkt proc.).
Podium zamyka Unia Europejska, której ufa 53% ankietowanych (o 9,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Nieufność wobec UE zadeklarowało 31% osób.