Według ONZ liczba kobiet i dziewcząt zamordowanych na całym świecie osiągnęła w 2022 r. najwyższy poziom od 20 lat.
Około 89 000 kobiet i dziewcząt zostało z premedytacją zabitych w ubiegłym roku, ogłosiła UN Women, jednostka ONZ zajmująca się równością płci i wzmocnieniem pozycji kobiet.
Ponad połowa z tych morderstw, około 55%, została popełniona przez członków rodziny lub partnerów. Większość zabójstw kobiet i dziewcząt (20 000 przypadków) miała miejsce w Afryce, a następnie w Azji.