1 stycznia br. Belgia już po raz trzynasty rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Prezydencja założycielskiego kraju Wspólnoty Europejskiej przypada na czas wyborów do Europarlamentu, co zapewne wpłynie na ich przebieg.
Wśród zadań na najbliższe pół roku Belgia wymienia wzmocnienie praworządności, konkurencyjności Europy, sprawiedliwą i zieloną transformację oraz kwestie społeczne. Na realizację swoich priorytetów Belgia będzie miała zaledwie cztery miesiące. Z powodu czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego cykl legislacyjny zamknie się pod koniec kwietnia, kiedy odbędzie się ostatnia sesja plenarna.
Będą również przebiegać dyskusje na tematy bieżące, takie jak konsekwencje wojny rozpętanej przez Rosję. Na początku lutego odbędzie się unijny szczyt w sprawie pakietu finansowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro na najbliższe cztery lata. Na grudniowym szczycie sprzeciw zgłosiły Węgry.
Za pół roku Belgowie przekażą prezydencję Węgrom.