Od 1 stycznia 2024 r. małżeństwa osób tej samej płci są w Estonii legalne. Nowe prawo weszło w życie na mocy ustawy przyjętej przez estoński parlament 20 czerwca 2023 r.
W Estonii pary tej samej płci już od kilku lat mogą rejestrować związki partnerskie, a najnowsza zmiana prawa zezwala również na zawieranie przez nie związków małżeńskich.
„Jestem dumna ze swojego kraju. Budujemy społeczeństwo, w którym prawa każdej jednostki są szanowane i ludzie mogą kochać, kogo chcą” – napisała w mediach społecznościowych premier Estonii Kaja Kallas.
Zgodnie z estońskim prawem pary małżeńskie i osoby w związkach partnerskich mają prawa i obowiązki dotyczące głównie świadczeń, majątku, mieszkania i dziedziczenia. Dzięki równości małżeńskiej pary jednopłciowe uzyskały dodatkowo m.in. prawo do wspólnej adopcji dzieci.
Estonia stała się drugim państwem w Europie Środkowo-Wschodniej (po Słowenii) i pierwszym krajem postsowieckim zezwalającym na małżeństwa jednopłciowe. W Europie zawarcie takiego związku jest obecnie możliwe także w Andorze, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii.