Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy, którzy zachorują w trakcie urlopu wypoczynkowego, będą mogli przenieść dni urlopu, w których byli niezdolni do pracy, na późniejszy okres. Innymi słowy, dni chorobowe podczas wakacji nie będą już wliczane do urlopu wypoczynkowego.
Urlopy nie zostaną jednak automatycznie przedłużone. Stracone dni można będzie „odzyskać” w innym terminie.
Jeśli pracownik na urlopie zachoruje, powinien natychmiast skontaktować się z pracodawcą i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Jeśli w tym czasie przebywa poza miejscem zamieszkania, musi poinformować pracodawcę o swoim miejscu pobytu.
Już od 2016 r. UE sygnalizowała, że Belgia powinna znaleźć sposób na załatwienie tego problemu. Zmiana legislacyjna ma więc na celu dostosowanie prawa belgijskiego do europejskiej dyrektywy o czasie pracy.
Do tej pory pracownicy, którzy zachorowali na urlopie, tracili swoje dni wakacyjne. Nowa zasada umożliwi wszystkim pracownikom (fizycznym i umysłowym) zamianę tych dni wolnych na dni chorobowe poprzez złożenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Pracownik zachowa wówczas prawo do gwarantowanego wynagrodzenia za te dni chorobowe.