Z nowego raportu ONZ na temat handlu ludźmi wynika, że proceder ten odnotowano w 118 krajach, a ofiary – głównie kobiety, ale też coraz więcej dzieci – pochodzą z co najmniej 136 państw i najczęściej są zmuszane do prostytucji lub niewolniczej pracy.
Ofiary handlu żywym towarem można spotkać w restauracjach, domach publicznych, na farmach i w mieszkaniach – czytamy w raporcie przedstawionym w siedzibie Biura ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w Wiedniu. 58 proc. przypadków handlu ludźmi ma cel seksualny. W ciągu ostatnich czterech lat do 36 proc. wzrosła liczba przypadków handlu w celu wykorzystania siły roboczej.