Na świecie jest 1 214 000 000 katolików, a ich liczba – jak wynika z najnowszych danych – wzrosła między 2010 a 2011 rokiem o 1,5 proc. Takie informacje zawiera zaprezentowany papieżowi Franciszkowi Rocznik Statystyczny Kościoła.
Dane statystyczne wskazują, że katolicy stanowią 17,5 proc. ludności świata. W 2011 roku zanotowano wzrost ich liczby w Afryce o 4,3 proc., a w Ameryce Łacińskiej – o 2 proc.
Według podziału na kontynenty, w obu Amerykach jest prawie 49 proc. katolików, w Europie – 23,5 proc., w Afryce – 16 proc., blisko 11 proc. w Azji i 0,8 proc. w Oceanii.
W minionej dekadzie liczba księży wzrosła o 2 proc., najwięcej w Afryce i Azji. Liczba zakonnic spadła zaś o 10 proc., najbardziej w Europie.