W rankingu państw, w których najbezpieczniej jest urodzić i wychowywać dziecko, Polska zajęła 28. miejsce. Za Polską uplasowały się m.in.: Luksemburg (29. miejsce), USA (30.), Japonia (31.) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (50.). Spośród krajów postkomunistycznych Polskę wyprzedziły np. Estonia (21.), Czechy (24.) i ex aequo Białoruś i Litwa (26.).
Ze wszystkich 176 państw ujętych w zestawieniu najlepszym miejscem dla matki i dziecka są Finlandia, Szwecja i Norwegia. W pierwszej dziesiątce lokują się także: Islandia, Holandia, Dania, Hiszpania, Belgia, Niemcy i – jako jedyne państwo spoza Europy – Australia.