Co trzecia ofiara handlu ludźmi to dziecko – alarmuje w opublikowanym raporcie ONZ.
Ofiarami są przede wszystkim dziewczynki – stanowią dwie trzecie dziecięcych ofiar tego procederu, a razem z kobietami – około 70 proc. Handel dziećmi kwitnie przede wszystkim w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w krajach takich jak Egipt, Indie, Angola i Peru.
W Europie i Azji Środkowej dwie trzecie przypadków handlu ludźmi ma na celu ich wykorzystywanie seksualne. W pozostałej części Azji głównym celem wciąż jest praca przymusowa, m.in. w budownictwie czy przy wyrobie tekstyliów.
Raport oparty jest na danych ze 128 krajów, a ukazuje zaledwie czubek góry lodowej. Według ONZ w wielu częściach świata handel ludźmi pozostaje działalnością mało ryzykowną i bardzo opłacalną dla przestępców.