9 551 265 tabletek viagry zostało sprzedanych w Belgii w 2014 r.