452 111 to liczba cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Belgii. Najwięcej jest Holendrów, następnie Polaków i Portugalczyków.