Stosunek Polaków do innych narodów CBOS bada od ponad 20 lat. Tegoroczne średnie wskazują, że pośród 32 narodowości poddanych ocenie największą sympatią Polaków cieszą się Włosi, Hiszpanie, Czesi, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Anglicy, Szwajcarzy oraz Holendrzy, a nieco mniejszą Amerykanie, Francuzi, Irlandczycy, Belgowie, Austriacy, Japończycy, Grecy, Chorwaci, Niemcy, Litwini, Gruzini, Estończycy i Bułgarzy.

W porównaniu z pomiarem z ub.r. nastawienie do 12 narodów poprawiło się, a tylko do jednego – Rosjan – uległo pogorszeniu (spadek średniej o 0,25).