W 2014 r. zarejestrowano w Polsce ponad 105 tys. ofiar przemocy domowej. Większość z nich to kobiety. Policyjne statystyki są nieubłagane. Według danych Komendy Głównej Policji liczba przypadków przemocy domowej wzrasta. Trzy lata temu w Polsce było 76 tys. ofiar przemocy, w 2013 r. liczba ta wzrosła o 10 tys., a w ubiegłym roku przekroczyła już 105 tys. zarejestrowanych przypadków. W efekcie policyjnych interwencji miejsce zamieszkania zmieniło prawie 1,3 tys. dzieci. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do najczęstszych form przemocy zalicza się agresję psychiczną (75 proc.), fizyczną (53 proc.), ekonomiczną oraz zaniedbanie (po 13 proc.).