Rząd Regionu Stołecznego Brukseli podjął decyzje na rok 2016.

 

▪ Ceny biletów STIB nie ulegną zmianom. Jedynie cena abonamentu szkolnego dla pierwszego dziecka, obecnie kosztującego 120 euro, zostanie zmniejszona do 50 euro.

▪ Do 2020 r. cena czeków titres-services nie zmieni się – będą kosztowały 9 euro. Zmniejszy się jednak wysokość odliczenia ich od podatku: z 30 do 15 proc.

▪ Wprowadzony zostanie obowiązkowy kurs integracyjny dla imigrantów.

▪ Reforma podatkowa:

  • od 2016 r. zniesiony zostanie podatek regionalny w wysokości 89 euro,
  • w 2016 r. podatek dochodowy od osób fizycznych obniży się o 1 proc., a w 2017 r. o ▪1,5 proc.,
  • podatek od nieruchomości wzrośnie z 10 do 12 proc. w zależności od gminy, ale jednocześnie mieszkańcy Brukseli otrzymają redukcję podatku od nieruchomości, w której zamieszkują, w wysokości 120 euro – w 2016 r. mieszkańcy o niskich dochodach, a 2017 r. wszyscy mieszkańcy,
  • od 2017 r. zniesiona zostanie premia mieszkaniowa (bonus logement), ale z kolei

przy zakupie wysokość sumy zwolnionej z opłaty rejestracyjnej wyniesie 175 tys. euro dla nieruchomości o wartości do 500 tys. euro, co da zniżkę u notariusza w wysokości 22 tys. euro osobom, które na stałe zamieszkają w stolicy.