17 krajów Rady Europy z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią na czele przyjęło w Rydze porozumienie o zwalczaniu najemników przystępujących do walki po stronie organizacji terrorystycznych, takich jak Państwo Islamskie, działające w Syrii i Iraku.

Podpisane porozumienie ma formę protokołu dodatkowego do konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z 2005 r. Dodaje on do spisu czynów zabronionych i ściganych przez wymiar sprawiedliwości nowe kategorie, takie jak dobrowolne poddanie się szkoleniu terrorystycznemu, wyjazd za granicę w celu przystąpienia do organizacji terrorystycznej, finansowanie albo organizowanie tego rodzaju podróży czy też samo świadome członkostwo w organizacji terrorystycznej.

– Po raz pierwszy mamy w prawie międzynarodowym instrument, który penalizuje pierwsze etapy przygotowawcze działań terrorystycznych – cieszył się sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland, który wezwał sygnatariuszy do szybkiej ratyfikacji dokumentu. Jagland wskazał, że protokół został przygotowany w ciągu siedmiu tygodni, co jest rekordowym czasem jak na wielostronną umowę międzynarodową. Obrazuje to, jak dużym zagrożeniem dla Europy jest terroryzm, a także jak wielka jest determinacja krajów członkowskich RE w walce z nim.

Protokół wejdzie w życie po uzyskaniu co najmniej sześciu ratyfikacji w krajach członkowskich Rady Europy; jest otwarty do podpisu przez kolejne państwa.