W lutym 2016 r. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało raport podsumowujący badania nad zaufaniem społecznym w Polsce. Badania poświęcone były szeroko pojętemu zaufaniu Polaków zarówno w sferze prywatnej (dotyczącemu rodziny, sąsiadów, przyjaciół, osób z bliższego i dalszego otoczenia), jak i w sferze publicznej (czyli dotyczącemu wielu tzw. instytucji życia publicznego w Polsce). W tej drugiej kategorii organizacją o największym zaufaniu społecznym w Polsce niezmiennie od 2002 r. jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W lutym 2016 r. odsetek osób ufających WOŚP wyniósł 85 proc. Obok Orkiestry na szczycie rankingu zaufania znalazły się inne organizacje pozarządowe – Caritas cieszący się zaufaniem 83 proc. badanych oraz PCK, któremu ufa 79 proc. osób. Na dalszych miejscach znajdują się m.in. wojsko (79 proc. zaufania), policja (65 proc. zaufania) czy na przykład Rzecznik Pras Obywatelskich (63 proc. zaufania). Sporym zaufaniem cieszy się także ONZ (57 proc.) czy Unia Europejska (56 proc.).