UNICEF poinformował, że od początku kryzysu uchodźczego po raz pierwszy wśród migrantów przybywających do Europy jest teraz więcej kobiet i dzieci niż mężczyzn. W 2015 r. to mężczyźni stanowili większość – 73 proc. Kobiety i dzieci stanowią 60 proc. migrantów przybywających z Grecji do Macedonii; 36 proc. osób docierających z Turcji do Grecji to nieletni, których odsetek może być jeszcze większy, gdyż wielu z nich nie ujawnia swojego prawdziwego wieku, dopóki nie dotrze do kraju docelowego. Większość kobiet i dzieci pochodzi z Syrii, Iraku i Afganistanu.

Choć UNICEF nie jest w stanie podać dokładnej liczby nieletnich migrantów przebywających w Europie bez opieki, potwierdził dane dotyczące Szwecji i Niemiec, gdzie zarejestrowanych jest odpowiednio 35,4 tys. i 60 tys. takich dzieci. Wiadomo, że w porównaniu z 2015 r. liczba nieletnich wśród migrantów zwiększyła się trzykrotnie.

Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w tym roku podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne zginęło 60 dzieci, podczas gdy w ubiegłym roku 270. W całym 2015 r. o azyl w Europie starało się 1,2 mln ludzi, w tym prawie 350 tys. dzieci.