W krajach Unii Europejskiej zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw. W 2011 r. w Unii związek małżeński zawarło ponad 2,1 mln par, czyli o prawie 400 tys. mniej niż w 2000 r. Najwięcej na Litwie, Cyprze i Malcie, natomiast najmniej w Bułgarii, Słowenii, Portugalii, we Włoszech i Luksemburgu. Na tym tle Polska mieści się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższym współczynniku małżeństw. Podwyższenie wieku nowych małżonków również jest tendencją europejską. Średni wiek zwiększył się około o 1–4 lata w stosunku do obserwowanego w 2000 r.