19 października Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) rozpoczął ogólnopolską akcję protestacyjną „Nie dla chaosu w szkole”. Protest ma na celu wycofanie z Sejmu projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji. Zgodnie z planami rządu od września 2017 r. będą funkcjonować 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych – szkoły branżowe; wygaszane mają być gimnazja.

Nauczyciele chcą zatrzymać reformę edukacji, ponieważ według nich jest ona przygotowywana w pośpiechu, a planowane zmiany obniżą poziom nauczania w polskich szkołach i wprowadzają chaos w nauczaniu. Związek domaga się też podniesienia nakładów na edukację i podwyżek dla nauczycieli.

ZNP sprzeciwia się likwidacji gimnazjów, co – według niego – oznacza demontaż polskiego systemu edukacji i doprowadzi do zwolnień nauczycieli. Protestujący zauważają, że wraz z likwidacją gimnazjów zostaną zmarnowane pieniądze, które samorządy w nie zainwestowały.

19 listopada odbędzie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli i rodziców w Warszawie.