92 proc. ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem, czyli żyje w miejscu, w którym poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza normy ustalone przez WHO. To przyczyna m.in. udarów, chorób serca i raka płuc – informuje Światowa Organizacja Zdrowa. WHO szacuje, że z zanieczyszczeniem powietrza ma związek ok. 3 mln zgonów rocznie. Prawie 90 proc. z nich przypada na kraje o niskim lub średnim dochodzie, a niemal dwa zgony na trzy na regiony Azji Południowo-Wschodniej i zachodniego Pacyfiku.

Poza obiema Amerykami, we wszystkich innych regionach świata mniej niż 20 proc. ludności żyje w miejscach, w których jakość powietrza odpowiada normom WHO. Według WHO istnieje rozwiązanie tego problemu. Chodzi o „bardziej zrównoważone systemy transportu, zarządzania odpadami, wykorzystywania przez gospodarstwa domowe pieców i czystszych paliw, a także energię odnawialną i redukcję zanieczyszczeń”.