Na 3,6 mln ton szacuje się w Belgii roczne straty żywności. W walońskich gospodarstwach domowych wyrzuca się co roku od 14 do 23 kg żywności na osobę, co oznacza roczne straty w wysokości 174 euro na gospodarstwo domowe.