W Kościele nie ma oficjalnych cenników, trudno więc dokładnie policzyć, ile pieniędzy wpływa co roku do polskich parafii. Serwis InnPoland oszacował, ile Kościół zarabia na udzielaniu najczęstszych posług kapłańskich: ślubów, chrzcin i pogrzebów. Okazuje się, że może to być prawie 300 mln zł rocznie.

Jak wyliczył serwis, około 2/3 ślubów w Polsce (czyli ok. 130 tys.) to śluby konkordatowe, a więc kościelne. Gdyby – jak w głośnym ostatnio przypadku – księża żądali za każdy ślub 700 zł, dałoby to 91 mln zł rocznie.

Jeszcze więcej Kościół zarabiać może na chrztach. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2013 r. w Polsce udzielono ponad 374 tys. chrztów. Przyjmując, że „co łaska” przy okazji przeciętnego chrztu to około 300 zł, otrzymujemy kwotę przeszło 112 mln zł.

Kościół zarabia także na pogrzebach. W ubiegłym roku zmarło 394 tys. Polaków. Nawet zakładając, że nie wszystkie pogrzeby odbywają się w Kościele i nie każdy płaci za nie średnią stawkę wynoszącą ok 500 zł, Kościół na pogrzebach może zarabiać ok 100 mln zł.