Według GUS w pierwszej połowie br. zawarto w Polsce 73 tys. małżeństw (o ponad 4 tys. więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r.), a spadł współczynnik rozwodów.

W minionym półroczu około 58% stanowiły małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. W tym czasie rozwiodło się ponad 32 tys. par, a w przypadku kolejnych ok. 800 par orzeczono separację.