Większość Polaków popiera obowiązujące przepisy dotyczące aborcji i opowiada się za ich utrzymaniem (62%), jedynie około jednej trzeciej chciałoby zmiany, przy czym 23% opowiada się za liberalizacją, a 7% za zaostrzeniem prawa – wynika z badania CBOS.