W najnowszym sondażu CBOS-u Polacy wypowiedzieli się na temat członkostwa Polski w UE. 88% badanych chce Polski w Unii – jest to wynik lepszy o 3 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z lutego. 17% ankietowanych jest zdania, że rząd PiS chce wyprowadzić Polskę z UE.

Z sondażu wynika, że 8% Polaków jest przeciw obecności Polski w UE. Pozostałe 4% nie ma w tej sprawie zdania. W stosunku do poprzedniego badania ubyło przeciwników Unii. Większość badanych popiera głębszą integrację między wszystkimi państwami członkowskimi. Takiego zdania jest 41% ankietowanych. 32% chciałoby zachowania obecnego stanu, a 13% jest za ograniczeniem integracji i zwiększeniem roli państw narodowych. Natomiast 4% respondentów jest za Unią wielu prędkości.

Jednak w wynikach pokazujących euroentuzjazm Polaków jest pewnie zgrzyt. Jest nim stosunek do przyjęcia euro. Jeszcze nigdy w Polsce nie było tylu przeciwników wspólnej europejskiej waluty. Jedynie 22% badanych jest za przyjęciem euro (w tym 16% raczej za). Natomiast 62% Polaków jest przeciw wchodzeniu do strefy euro (z czego 45% zdecydowanie przeciw).