Belgowie przeznaczają rocznie około 165 euro na cele charytatywne. W zeszłym roku 2/3 Belgów wspomogło przynajmniej jedną tego typu organizację.