Decyzję ogłosił na posiedzeniu komisarzy szef KE Jean-Claude Juncker. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 r. o przyjęciu 160 tys. osób z obozów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w krajach unijnych. Do Polski na początek miało trafić około 6 tys. uchodźców.

KE rozpoczyna również postępowanie przeciwko Węgrom i Czechom. Polska i Węgry nie przyjęły żadnej osoby w ramach relokacji, Czechy przyjęły 12 osób, ale ostatnio ogłosiły, że odmawiają udziału w programie ze względów bezpieczeństwa. „Pomimo wielokrotnych wezwań Czechy, Węgry i Polska naruszyły zobowiązania prawne i zobowiązania wobec innych krajów” – czytamy w dokumencie.

W najnowszym raporcie KE napisała, że w grupie krajów, które nie przyjęły jeszcze uchodźców, jest Austria, ale władze w Wiedniu ogłosiły, że przyjmą 50 uciekinierów z Włoch. Z danych Komisji wynika, że w całości swoje zobowiązania wypełniły (bądź są bardzo blisko) tylko cztery unijne kraje: Malta i Finlandia, a także Łotwa i Estonia.

We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji; termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 r. Dotychczas około 20 tys., czyli nieco ponad 12% ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.

Rozpoczęcie procedury o naruszenie prawa UE może prowadzić w konsekwencji do kar finansowych dla kraju członkowskiego. Aby do tego doszło, musi zostać zakończona kilkuetapowa procedura w KE, a sprawę musi rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Batalia jest jednak długa, a kary, choć potencjalnie dotkliwe, możliwe byłyby najwcześniej za kilka lat.